-->
  • 1 Phạm Đạt
  • 2 He***
  • 3 Ngân Dương
  • 4 K***
  • 5 Trần Minh Nghĩa
Tất cả
5 bảng 90 chuẩn, hayate, yorn long...
Trang Phục: 50
Tướng: 51
Rank: Kim Cương
Đá Quý: Không
850,000đ
3 bảng 90 chuẩn, x1 đá quý,...
Trang Phục: 41
Tướng: 52
Rank: Bạch kim
Đá Quý:
780,000đ
5 bảng 90 chuẩn, x1 đá quý, yorn ng...
Trang Phục: 68
Tướng: 71
Rank: Bạch kim
Đá Quý:
1,500,000đ
murad siêu việt, hayate,...
Trang Phục: 54
Tướng: 48
Rank: Đồng
Đá Quý: Không
750,000đ
3 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 32
Tướng: 49
Rank: Kim Cương
Đá Quý: Không
650,000đ
2 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 23
Tướng: 33
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
300,000đ
Trang Phục: 18
Tướng: 31
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
300,000đ
2 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 27
Tướng: 31
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
300,000đ
5 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 49
Tướng: 50
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
780,000đ
x1 đá quý,...
Trang Phục: 48
Tướng: 44
Rank: Kim Cương
Đá Quý:
700,000đ
2 bảng 90 chuẩn, hayate,...
Trang Phục: 43
Tướng: 46
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
680,000đ
murad siêu việt, hayate,...
Trang Phục: 51
Tướng: 43
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
650,000đ
x1 đá quý, 3 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 39
Tướng: 47
Rank: Kim Cương
Đá Quý:
650,000đ
3 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 55
Tướng: 57
Rank: Kim Cương
Đá Quý: Không
850,000đ
Trang Phục: 21
Tướng: 30
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
280,000đ
Trang Phục: 13
Tướng: 23
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
150,000đ
Trang Phục: 8
Tướng: 24
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
120,000đ
3 bảng 90 chuẩn, x1 đá quý,...
Trang Phục: 33
Tướng: 47
Rank: Kim Cương
Đá Quý:
700,000đ
murad siêu việt, hayate, yonr long...
Trang Phục: 68
Tướng: 50
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
1,000,000đ
10 bảng 90 chuẩn, x1 đá quý,...
Trang Phục: 34
Tướng: 30
Rank: Bạch kim
Đá Quý:
450,000đ