-->
  • 1 Phúc Bùi
  • 2 narft***
  • 3 Phạm Đạt
  • 4 anh***
  • 5 He***
Tất cả
3 bảng 90 chuẩn, x1 đá quý,...
Trang Phục: 41
Tướng: 52
Rank: Bạch kim
Đá Quý:
780,000đ
murad siêu việt, hayate,...
Trang Phục: 54
Tướng: 48
Rank: Đồng
Đá Quý: Không
750,000đ
3 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 32
Tướng: 49
Rank: Kim Cương
Đá Quý: Không
650,000đ
5 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 49
Tướng: 50
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
780,000đ
x1 đá quý,...
Trang Phục: 48
Tướng: 44
Rank: Kim Cương
Đá Quý:
700,000đ
2 bảng 90 chuẩn, hayate,...
Trang Phục: 43
Tướng: 46
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
680,000đ
Trang Phục: 18
Tướng: 31
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
300,000đ
Trang Phục: 21
Tướng: 30
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
280,000đ
x1 đá quý,...
Trang Phục: 24
Tướng: 32
Rank: Bạch kim
Đá Quý:
400,000đ
x1 đá quý, 3 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 39
Tướng: 47
Rank: Kim Cương
Đá Quý:
650,000đ
x1 đá quý,...
Trang Phục: 41
Tướng: 48
Rank: Bạch kim
Đá Quý:
670,000đ
2 bảng 90 chuẩn, maloch rô bốt,...
Trang Phục: 35
Tướng: 31
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
550,000đ
2 bảng 90 chuẩn, x1 đá quý, hayate,...
Trang Phục: 23
Tướng: 26
Rank: Bạch kim
Đá Quý:
270,000đ
Trang Phục: 21
Tướng: 31
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
350,000đ
2 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 38
Tướng: 34
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
570,000đ
2 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 14
Tướng: 32
Rank: Kim Cương
Đá Quý: Không
250,000đ
2 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 18
Tướng: 25
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
210,000đ
Trang Phục: 26
Tướng: 31
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
300,000đ
yena, hayate,...
Trang Phục: 24
Tướng: 23
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
200,000đ
2 bảng 90 chuẩn, x1 đá quý,...
Trang Phục: 37
Tướng: 32
Rank: Bạch kim
Đá Quý:
520,000đ