-->
  • 1 Phúc Bùi
  • 2 narft***
  • 3 Phạm Đạt
  • 4 He***
  • 5 anh***

#7873

Liên Quân Mobile

Trang Phục: 23

Tướng: 26

Rank: Bạch kim

Đá Quý:

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin

Nổi bật: 2 bảng 90 chuẩn, x1 đá quý, hayate,..

270,000 CARD
216,000 ATM
Nạp thẻ cào

Trang Phục: 23

Tướng: 26

Rank: Bạch kim

Đá Quý:

Ngọc 90:

Trạng Thái: Nick trắng thông tin

Nổi bật: 2 bảng 90 chuẩn, x1 đá quý, hayate,..

Tài khoản liên quan